Source skills

Ny webb till Sourceskills

Utmaningen

Sourceskills hade en Wordpress webb men var ute efter en mer modern och tilltalade webbplats. En webbplats som tydligare visade att de var ett modernt bolag som vill kunna växa i framtiden.

Lösningen

Vi valde en Umbraco plattform med en One-Page-Design. Detta för att de snabbt och lätt skall visa sin expertis och besökaren snabbt kan bilda sig en bild över vad de kan. Detta byggde vi ut med några undersidor som gör att de kan växa och skapa bra SEO riktade sidor med artiklar och mer textbaserat innehåll.

Fakta

Lanserad: 2016-01-01
Plattform: Umbraco
Länk: sourceskills.se