Aconnection

Ett Nyttobaserat Intranät

Innan vi startade detta projekt så frågade vi personalen på Ahlsell - vad skulle ni sakna mest på ert intranät? Svaret blev Informationen från övriga avdelningar/nyheter om vad som händer. 

Så vi började smått - vi började med ett nyhetsflöde men för att göra det lite extra intressant så personaliserade vi flödet för mottagaren. Vi hade ju möjligheten att veta lite extra om besökaren då det var ett intranät, så utifrån var besökaren befann sig, vilken avdelning de jobbar på och sådan information gav vi ALLA på företaget möjligheten att skriva nyheter och rikta dem till de som förmodligen skulle ha mest nytta av det.

 

Antal språk: 4
Lanserad: 2017
Plattform: Episerver CMS
Hosting: Azure ASE

The Aconnection

Aconnection syftar till att koppla samman alla i en koncern som sprider över hela Norden. Vi gav Ahlsell en möjlighet att sprida nyheter i flera lager. Dels på Koncern-nivå, Lands-nivå eller Lokal-nivå.

Förutom detta finns det möjlighet att rikta nyheterna mot den målgrupp som är mest intresserad av nyheten, detta genom att välja bland grupperingar som matchar ett antal mottagare.

Slutet för Eposten?

Kan det verkligen vara sant, inga fler mail?

Kanske inte helt men mailmängden har helt klart minskat sedan Aconnection lanserades och vi kan se att man mer och mer inser nyttan och möjligheterna med att kunna rikta informationen till rätt mottagare.

Detta gör att den information som finns på Aconnection ÄR relevant för mig.