Vår affärsidé är enkel.

På 44två är vi alltid hundraprocentigt fokuserade på att du som kund ska få den bästa hjälpen och servicen som överhuvudtaget är möjlig. Det betyder att vi alltid ska kunna erbjuda de bästa utvecklarna som finns på marknaden och de insikter om design och användbarhet som ni önskar att ta del av. För att lyckas med detta så jobbar vi tillsammans med några av de bästa inom respektive område.

Styrka och Flexibilitet

Under flera år har vi målmedvetet byggt upp ett stort nätverk av de kompetenser som krävs för ett lyckat projekt. Alla delar tillsammans ger oss den sammanlagda styrka och flexibilitet som vi tycker att du som kund har rätt att kräva.

Fokusering

Vi är övertygade om att för att bli expert på något krävs det fokusering och för att kunna fokusera behöver det renodlas, därför jobbar vi med de som är experter inom sina områden. 

Vi tycker det är ganska naturligt att man erbjuder bara det som man verkligen kan, vi spelar inte något vi inte är - vi är (förmodligen) den bästa lösningsbyrån du kommer hitta.